אופס איזה בעסה המבצע הסתיים!

 ***************************** Businessman ripping apart contract with his teeth ***************************